/ Αναρτήθηκε σε Εργαστήρια
Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας λειτουργεί στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του. Οι προεργασίες για τη δημιουργία του ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2015 κι αφού ερευνήθηκε η δυναμική και οι πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας, η λειτουργία του ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016. Διαθέτει την τεχνογνωσία, το προσωπικό και τον εξοπλισμό