Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 / Αναρτήθηκε σε Διαγωνισμοί, Τελευταία νέα
  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Culture Lands”.
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 / Αναρτήθηκε σε Προσκλήσεις, Τελευταία νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CULTURE LANDS, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘’GREECE – ALBANIA 2014-2020’’. Δείτε περισσότερα στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.   Σχετικά έγγραφα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 / Αναρτήθηκε σε Προσκλήσεις, Τελευταία νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για το έργο με τίτλο “Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Αναλώσιμα Υλικά”.
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 / Αναρτήθηκε σε Διαγωνισμοί, Τελευταία νέα
  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά”.
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 / Αναρτήθηκε σε Προσκλήσεις, Τελευταία νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Ελεγκτικής για την απόκτηση διπλώματος / πιστοποίηση στον Εσωτερικό Έλεγχο.
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 / Αναρτήθηκε σε Ηλεκτρονικές αιτήσεις
Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 / Αναρτήθηκε σε Ηλεκτρονικές αιτήσεις
Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 / Αναρτήθηκε σε Διαγωνισμοί, Τελευταία νέα
  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά”.
  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά”.
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 / Αναρτήθηκε σε Διαγωνισμοί, Τελευταία νέα
  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά”.