/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Οι πληροφορίες γι αυτό τον ερευνητικό τομέα θα είναι σύντομα διαθέσιμες.
/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Ο τομέας Γεωργίας Κτηνοτροφίας εστιάζει κυρίως σε θέματα φυτικής παραγωγής παραδοσιακών και τοπικών πληθυσμών καλλιεργούμενων λαχανικών, αξιολόγησης ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών και βιολογικής γεωργίας, διατροφής και βελτίωσης πληθυσμών αγροτικών ζώων καθώς και της ποιοτικής ανάλυσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, μελέτης συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους και της αγροτικής οικονομίας τους. Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες  υπηρεσίες ανά πεδίο
/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Ο Τομέας Τεχνολογίας Ξύλου  εστιάζει κυρίως στην χημεία και τη χημική τεχνολογία του ξύλου καθώς και στην βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών επεξεργασίας του για την παραγωγή σύγχρονων προϊόντων ξυλείας σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές. Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν την παραγωγή χαρτιού, θερμοπλαστικών προϊόντων, ρητινών, προϊόντων με κύριο συστατικό την κυτταρίνη  αλλά και συνθετικά προϊόντα. Μια επί πλέον
/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Ο Τομέας υποστηρίζει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις τόσο στην οργανωσιακή τους βελτίωση όσο και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους με παρεμβάσεις κυρίως στις λειτουργίες α) του εξαγωγικού marketing, β) της τυποποίησης και της ποιότητας και γ) του ανθρώπινου δυναμικού. Ένας άλλος τομέας ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος είναι η επίτευξη συνεργιών μέσα από τη δικτύωση του
/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Ο Τομέας Λιγνίτη δραστηριοποιείται στο χώρο της εκμετάλλευσης του λιγνίτη ως ενεργειακή πρώτη ύλη εστιάζοντας στην ανάπτυξη υπαίθριων κυρίως εκμεταλλεύσεων, στην επεξεργασία του και την χρήση του ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, ο Τομέας δραστηριοποιείται γενικότερα στον μεταλλευτικό τομέα προσφέροντας υπηρεσίες σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται άλλα ορυκτά και μέταλλα. Ο Τομέας
/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Ο Τομέας Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος εστιάζει κυρίως στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την ποιότητα του αέρα, τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και την ποιότητα των υδάτων. Παράλληλα ασχολείται και με περιβαλλοντικά προβλήματα μικρότερης συχνότητας, όπως  η ρύπανση εδαφών, η ραδιενέργεια περιβάλλοντος, οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες κ.α. Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες  υπηρεσίες ανά ερευνητικό πεδίο είναι: Ατμοσφαιρική ρύπανση /
/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Ο Τομέας Τεχνολογίας Νέων Υλικών στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων υλικών και στη χρήση τους σε σύγχρονα προϊόντα που είναι τεχνικά άρτια, φιλικά προς τον χρήστη και διαθέτουν προσωπικότητα ικανή να προσελκύσει το αγοραστικό ενδιαφέρον των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Τομέας Νέων Υλικών προσπαθεί να προωθήσει: Την έρευνα στα υλικά με
/ Αναρτήθηκε σε Ερευνητικοί τομείς
Ο Τομέας Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής εστιάζει κυρίως στην Βιομηχανική Παραγωγή Μεταλλικών Προϊόντων. Μελετά τα διάφορα μεταλλικά υλικά και τις διεργασίες επεξεργασίας των διεξάγοντας επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα και παράλληλα προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις : Μηχανουργεία, Μεταλλικές Κατασκευές, Κατασκευή Δομικών Προϊόντων, Ανοξείδωτες Ειδικές Κατασκευές, Γεωργικά Μηχανήματα/Εργαλεία. Παράλληλα ασχολείται και με προβλήματα που αφορούν κάθε είδους