/ Αναρτήθηκε σε Πληροφορίες
/ Αναρτήθηκε σε Πληροφορίες
Το Κέντρο διευθύνεται από τον Διευθυντή του, ενώ λειτουργεί Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) , που αποτελείται από τον Διευθυντή του Κ.Τ.Ε., τους Προϊσταμένους των Ερευνητικών Τομέων Τεχνολογίας κι από έναν ερευνητή – εκπρόσωπο από το Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Η σελίδα είναι υπό διαμόρφωση και σύντομα θα υπάρχουν αναρτημένα τα βιογραφικά, οι
/ Αναρτήθηκε σε Πληροφορίες
/ Αναρτήθηκε σε Πληροφορίες
Η σελίδα είναι υπό διαμόρφωση, οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα.
/ Αναρτήθηκε σε Πληροφορίες
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Όλες οι ηλεκτρονικές φόρμες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, αντικαθιστούν τις έντυπες αιτήσεις που υποβάλλονται κατά καιρούς στο Κ.Τ.Ε.Δ.Μ.. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές και υποβάλλοντας μία ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι αληθή, ενώ το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης αυτών των στοιχείων με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
/ Αναρτήθηκε σε Πληροφορίες